Đường đi

ban-do-tam-bun-thap-ba

Đường đi đến khu du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà, Nha Trang, Khánh Hòa.

Xem trực tiếp trên Google Map

 map-tam-bun-nha-trang

 

CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21

TRUNG TÂM SUỐI KHOÁNG NÓNG THÁP BÀ – THÁP BÀ SPA

Địa chỉ   : 15 Ngọc Sơn – Ngọc Hiệp – Nha Trang, Khánh Hoà
Điện Thoại : (84 58) 3835335 – 3835345 – 3834939
Fax: (058) 3835287
Tài khoản : 0061 00002 7921 tại Ngân Hàng Ngoại Thương Nha Trang.
Email         :  sales@thapbahotspring.com.vn
Web 
: www.thapbahotspring.com.vn
Mã số thuế :   4 2 0 0 3 7 8 0 2 9

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

28B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:(058) 352 4264 – 352 4265
Facebook Comments