Posts in category Video clip

Núi Spa: Dịch vụ mới – Đẳng cấp...

thap-ba-spa-dich-vu-moi-2015 (13)

Núi Spa: Dịch vụ mới – Đẳng cấp mới được giới thiệu ngày 22/2/2015 tại Tháp Bà Spa sẽ mở ra một cái nhìn mới về dịch vụ tám bùn ngâm khoáng nóng dành cho khách du lịch đến với Nha Trang. Không chỉ là dịch vụ mới mà còn là đẳng cấp mới. Phóng […]

Bạn Đường Hợp Ý Tập 85 P2 tại TTDL Su...

tam-bun-khoang-nong-thap-ba-nha-trang (7)

Bạn Đường Hợp Ý Tập 85 P2 tại TTDL Suối khoáng nóng Tháp Bà

Bạn Đường Hợp Ý Tập 85 P1 – Tại...

valentine-2014 (2)

Bạn Đường Hợp Ý Tập 85 P1 – Tại TTDL Suối khoáng nóng Tháp Bà

Cẩm nang du lịch – Tháp Bà Spa

vip-spa-thap-ba-nha-trang (7)

Tháp Bà Spa trong chương trình truyền hình Cẩm nang du lịch

Lữ khách 24h Hạ Anh vs Ngọc Huy P2 Tạ...

vip-spa-thap-ba-nha-trang (3)

Lữ khách 24h Hạ Anh vs Ngọc Huy P2 Tại Suối khoáng nóng Tháp Bà