Posts tagged đại sảnh

ĐẠI SẢNH CỦA TẮM BÙN THAP BA LÀ MÔ HÌ...

_ND_9625 (Copy)

Xuất hiện ở Nha Trang vào năm 2000, KDL Suối Khoáng Nóng THAP BA có thể được xem là người anh cả trong dịch vụ bùn khoáng ở Nha Trang. Và cũng kể từ, nó đã gắn bó với không ít kỷ niệm trong lòng của du khách và đối tác. Mặc dù đã qua rất nhiều […]