Posts tagged giải thưởng

Hình ảnh về thành quả Tháp Bà Spa đạt...

DSC05050_1

Tháp Bà Spa tự hào là nơi đầu tiên tại Việt Nam cung cấp loại hình tắm bùn, ngâm khoáng nóng. Từ năm 2000 đến nay, Tháp Bà Spa đã trở thành một điểm đến của du khách khi du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa.