Posts tagged hồ bơi nước nóng

Hồ bơi, thác nước và ôn tuyền thủy li...

Hồ bơi nước nóng trong xanh tại Tháp Bà Spa

Dịch vụ cơ bản và được mọi người tham gia nhiều nhất tại Tháp Bà Spa là đắm mình trong hồ bơi nước khoáng ấm, ngồi dưới thác nước, và đứng giữa các tia nước ôn tuyền thủy liệu pháp