Posts tagged khách trung quốc

Khách Trung Quốc đến Nha Trang vẫn nh...

img-8121-1479995639843

Trong 10 tháng năm nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang – Khánh Hòa tiếp tục dẫn đầu trong các dòng khách quốc tế, với hơn 444.000 lượt, tăng hơn 334% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 10 tháng năm nay, lượng khách Quốc tế đến Nha […]

Thị trường khách Trung Quốc tăng trưở...

Khách du lịch Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng tăng

Lượng khách Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong thời gian qua là một tín hiệu vui. Tuy nhiên, nếu xác định đây là thị trường khách trọng điểm, mang tính chất lâu dài thì trước mắt vẫn còn nhiều việc cần làm.

Du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăn...

mt173417-1

Trong 9 tháng đầu năm 2015, lượng khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa đã tăng đến 5 lần so với năm ngoái; có 100.000 lượt so với chỉ hơn 20.000 lượt năm 2014.