Posts tagged khoảng khắc đẹp

Chủ nhật của ông và cháu tại Suối kho...

ongvachautaithapba

Cháu gái: Hôm nay cháu được 10 điểm môn toán ông ạ! Ông thưởng gì cho cháu nào? Ông nội: Cháu của ông giỏi quá, thế cháu thích gì nào? Cháu gái: Cháu thích đi Suối khoáng nóng Tháp Bà ông nhé. Ông nội: Được, chủ nhật tuần này ông sẽ dắt cháu đi nhé. […]