Posts tagged kích cầu du lịch

THAP BA Spa với HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC ...

211fb1d06f9479a7650fc3bb47b93c8b_L

Qua 3 lần tổ chức [2013,2014 & 2015] Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM – Hà Nội luôn giữ vững vị trí là Hội chợ Du lịch lớn nhất Việt Nam, một Hội chợ Du lịch có tầm cỡ trong khu vực. Với sự tham gia tích cực của hàng trăm cơ […]