Posts tagged kích cầu

Liên kết để phát triển du lịch

13164175_1732323493714607_3880977504178413281_n

Xu hướng các doanh nghiệp (DN) du lịch vừa và nhỏ liên kết, hợp tác với nhau để phát triển kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến. Ở Nha Trang đã ghi nhận sự xuất hiện của những tổ chức như VTF, NTP với thành viên là các DN du lịch vừa và nhỏ […]