Posts tagged Ngày lễ 1/6

Ngày lễ 1/6 tại Suối Khoáng Nóng THÁP...

11391741_652109564923435_8888488727095227212_n

Ở nước ta, Ngày 1- 6 đã hàng năm được chọn là ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc, khẳng định trẻ em là đối tượng được nhân loại toàn thế giới luôn quan tâm, đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và […]