Posts tagged TẤT NIÊN

TẤT NIÊN 2015 của Suối Khoáng Nóng TH...

IMG_4032 (Copy)

Trong không khí ấm áp, vui tươi của mùa Xuân đang đến, ngày TẤT NIÊN 23 tháng chạp hằng năm có thể được xem là ngày hội đặc biệt của THÁP BÀ Spa nói chung và toàn thể anh chị em CBCNV nói riêng.