Posts tagged xuất nhập cảnh

Tắm Bùn THÁP BÀ SPA giao lưu với khối...

giao-luu-xuat-nhap-canh (3)

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam năm nay, Tắm Bùn THÁP BÀ Spa đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với các Chi Đoàn khối Xuất Nhập Cảnh. Cho dù giao lưu chỉ diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ, nhưng các đơn vị đều cảm thấy vui tươi, ý nghĩa.